Překlady Biblí, které uvádějí Boží svaté jméno ve tvaru Jehovah (Jehová, Jehova, Yehovah, Ihowa)

 

Níže najdete 25 překladů Bible v různých jazycích, které zachovaly Boží svaté jméno na několika tisíci místech, ani jeden z nich není překladem Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi. V hypertextových odkazech pod zkratkami názvů překladů si může prohlédnout všechny biblické verše, v nichž daný překlad Boží svaté jméno obsahuje.

 

VW- Edition Bible (2010) – uvádí Boží jméno ve tvaru Jehovah

 

KJ3 - King James 3 - doslovný překlad – uvádí Boží jméno ve tvaru Jehovah


 

ASV - American Standard Version – uvádí Boží jméno ve tvaru Jehovah


 

DB - Darby Bible – uvádí Boží jméno ve tvaru Jehovah


 

YLT - Young's Literal Translation – uvádí Boží jméno ve tvaru Jehovah


 

LITV - Green's Literal Translation (1985) – uvádí Boží jméno ve tvaru Jehovah


 

T2001 - Překlad 2001 - bible v americké angličtině  – uvádí Boží jméno ve tvaru Jehovah


 

JESP - Julia Evelina Smith Parker (1876) – uvádí Boží jméno ve tvaru Jehovah


 

TAF - Tafel (1998) – uvádí Boží jméno ve tvaru Jehovah


 

ELBU - NZ Elberfelder bible (1871) – uvádí Boží jméno ve tvaru Jehova


 

ELBS Elberfelder bible se Strongovými čísly (1905) – uvádí Boží jméno ve tvaru Jehova


 

LVE - Leander van Ess (1859) – uvádí Boží jméno ve tvaru Jehova


 

RV - Reina Valera (1909) - se Strongovými čísly  uvádí Boží jméno ve tvaru Jehová


 

RV2 - Reina Valera (1870)   uvádí Boží jméno ve tvaru Jehová


 

RVR - Reina Valera (1865) - revidovaná verze 2014 – uvádí Boží jméno ve tvaru Jehovah


 

RVG - Reina Valera Gómez (2004) – uvádí Boží jméno ve tvaru Jehová


 

RV3 Reina Valera (1995) – uvádí Boží jméno ve tvaru Jehová


 

RVA - Reina Valera (aktualizovaná 1989) – uvádí Boží jméno ve tvaru Jehovah


 

PRATT - H.B. Pratt (1929) – uvádí Boží jméno ve tvaru Jehová


 

FBM - Bible Machaira (Jean leDuc – 2013) – uvádí Boží jméno ve tvaru YEHOVAH


 

VIET - Vietnamská bible (1934) – uvádí Boží jméno ve tvaru Giê-hô-va


 

CUV - Čínská bible union se Strongovými čísly (1919) – uvádí Boží jméno ve tvaru Jehová


 

PINA - Cebuano Ang bible (Pinadayag) – uvádí Boží jméno ve tvaru Jehova


 

BUG - Cebuano Ang bible (Bugna) – uvádí Boží jméno ve tvaru Jehova


 

MAOR - Maorská bible – uvádí Boží jméno ve tvaru Ihowa


 

Pro zajímavost přikládám odkaz i na dva překlady Nového zákona do hebrejštiny, které rovněž uvádějí Boží jméno ve tvaru Jehovah. Jsou to: Hebrejský Nový zákon s vokalizací od Isaaca Salkinsona a Christiana Davida Ginsburga a Hebrejský Nový zákon od Franze Delitzsche. A také odkaz na slovenský Překlad prof. Roháčka, jeho autorizovanou verzi Dušana Seberíniho, který Boží svaté jméno uvádí ve tvaru JeHoVaH. 

 

Pozn.: Podle vyprávění očitých svědků prý profesor Roháček umístil Boží svaté jméno ve tvaru "Jehova" do svého překladu Bible, ale tiskárna mu to razantně odmítla vytisknout. Byla totiž doba vlády komunistů. Pokud chtěl, aby jeho překlad vůbec vyšel, byl nucen zaměnit Boží svaté Jméno za titul "Hospodin". On se však ale úplně nevzdal a ponechal Jej v knize Genesis 22:14, kde zůstalo až dodnes. V překladu Bible prof. Roháčka je tedy až dodnes v Genesis 22:14 je psáno : "....A Abrahám nazval meno toho miesta Jehova - jireh ". Tento biblický verš až dodnes svědčí o tom, že prof. Roháček psal a respektoval Boží svaté Jméno ve tvaru "Jehova". 

 

 

Ukázky výskytů Božího jména v překladech Biblí v různých jazycích 

(angličtina, němčina, španělština, slovenština, vietnamština, čínština...)

 

Ukázky výskytů Božího jména יְהֹוָה (Jehova) v překladech NZ do hebrejštiny

Scan Tanachu s plným Božím jménem יְהֹוָה (Jehova)

Zde je možno si stáhnout v PDF formátu hebrejsky psaný Tanach a Bibli Sacru - Editio Hebraica et Graeca