Boží jméno JeHoVaH v překladech Bible a internetové odkazy na ně

31.07.2016 13:33

 

Pod níže uvedenými odkazy naleznete biblické verše, v nichž daný překlad uvádí Boží jméno JeHoVaH (čteno Jehova, popř.Jehová). Seznam zatím obsahuje 25 překladů Bible v různých jazycích. Ani jeden z nich není překladem Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi.

 

VW - Edition Bible (2010) – Jehovah

KJ3 - King James 3 - doslovný překlad – Jehovah

ASV - American Standard Version– Jehovah

DB - Darby Bible – Jehovah

YLT - Young's Literal Translation – Jehovah

LITV - Green's Literal Translation (1985) – Jehovah

T2001 - Překlad 2001 - bible v americké angličtině – Jehovah

JESP - Julia Evelina Smith Parker (1876) – Jehovah

TAF - Tafel (1998) – Jehovah

ELBU - NZ Elberfelder bible (1871) – Jehova

ELBS - Elberfelder bible se Strongovými čísly (1905)– Jehova

LVE - Leander van Ess (1859) – Jehova

RV - Reina Valera (1909) - se Strongovými čísly - Jehová

RV2 - Reina Valera (1870) - Jehová

RVR - Reina Valera (1865) - revidovaná verze 2014

RVG - Reina Valera Gómez (2004) – Jehovah (el Eterno)

RV3 Reina Valera (1995) - Jehová

RVA - Reina Valera (aktualizovaná 1989) – Jehovah

PRATT - H.B. Pratt (1929) - Jehová

FBM - Bible Machaira (Jean leDuc – 2013) – YEHOVAH

VIET - Vietnamská bible (1934) - Giê-hô-va

CUV - Čínská bible union se Strongovými čísly (1919) - Jehová

PINA - Cebuano Ang bible (Pinadayag) - Jehova

BUG - Cebuano Ang bible (Bugna) – Jehova

MAOR - Maorská bible – Ihowa

 


 

Články

Boží jméno JeHoVaH v překladech Bible a internetové odkazy na ně

31.07.2016 13:33
  Pod níže uvedenými odkazy naleznete biblické verše, v nichž daný překlad uvádí Boží jméno JeHoVaH (čteno Jehova, popř.Jehová). Seznam zatím obsahuje 25 překladů Bible v různých jazycích. Ani jeden z nich není překladem Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi.   VW - Edition Bible...

Boží jméno JHVH je v originálech téměř na 7 000 místech – proč ve většině dnešních Biblí není vůbec?

29.12.2011 11:45
    Z obsahu:   1. Ztracení jména JHVH z Biblí. 2. Mluví Bible o budoucnosti jména JHVH? 3. Jak mohu poznat, že vynechávání Jména Bohu opravdu vadí? 4. Jméno JHVH - jediné ze všech jmen, které je z Písma úplně odstraněno. 5. Nepřipomínání něčího jména v řeči Bible...

Svědectví Pána Ježíše o Bohu Otci

28.12.2011 20:34
  Bohu Otci se zalíbilo dát své království Synovi a jeho věrným následovníkům. Lukáš 12:32...vašemu Otci se zalíbilo dát vám království. Matouš 25:34 Potom řekne Král těm po své pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte do dědictví...

Koho Bible nazývá Bohem?

27.12.2011 23:02
    Koho Bible nazývá Bohem?   Chci ukázat, že Bible nepoužívá slovo Bůh výhradně na nejvyššího Boha, ale že jsou jím v Bibli nazvány i jiné mocné bytosti. Základ slova Bůh má totiž v hebrejštině význam: MOCNÝ, SILNÝ.   1. Bohem je nazván Mojžíš. Sám Nejvyšší Bůh Mojžíšovi říká:...

Jsou jedno, ale ne jeden.

24.04.2011 20:52
  Jsou jedno, ale ne jeden   Jedním ze zásadních důvodů, proč dnes mnozí křesťané nemají Boha Otce ve svých srdcích, chvalách, vyučováních ani modlitbách je víra, že Pán Ježíš Kristus je totožný s Bohem Otcem. Uvěřili totiž myšlence, že Bůh Otec a Pán Ježíš Kristus jsou jedna a ta...
Záznamy: 1 - 5 ze 5