Překlady Biblí s Božím jménem JeHoVaH a internetové odkazy na ně

07.08.2016 09:59

 

Slovo "Jehova" je v současné době v Čechách téměř výhradně spojeno se jménem Boha Svědků Jehovových. Ale v některých zemích světa tomu tak není, a nikdy ani nebylo! Například mnozí anglicky mluvící misionáři naprosto samozřejmě vědí, že Jehova je skutečné Svaté jméno jediného pravého Boha. Jak to vědí? Mají jej totiž napsáno v několika anglicky psaných překladech Bible. Některé z nich jej uvádějí ve více než 5000 verších. Jestli chcete můžete se na vlastní oči přesvědčit, že tomu tak opravdu je. Níže připojuji seznam 25 překladů Bible v různých jazycích, které jej mají na několika tisíci místech. Ani jeden z nich není překladem Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi. V hypertextových odkazech pod zkratkami názvů překladů najdete všechny verše, v nichž daný překlad Boží jméno Jehova (Jehovah, Jehová, Giê-hô-va, YEHOVAH, Ihová) obsahuje.

 

VW- Edition Bible (2010) – uvádí Boží jméno ve tvaru Jehovah
 

KJ3 - King James 3 - doslovný překlad – uvádí Boží jméno ve tvaru Jehovah


 

ASV - American Standard Version – uvádí Boží jméno ve tvaru Jehovah


 

DB - Darby Bible – uvádí Boží jméno ve tvaru Jehovah


 

YLT - Young's Literal Translation – uvádí Boží jméno ve tvaru Jehovah


 

LITV - Green's Literal Translation (1985) – uvádí Boží jméno ve tvaru Jehovah


 

T2001 - Překlad 2001 - bible v americké angličtině  – uvádí Boží jméno ve tvaru Jehovah


 

JESP - Julia Evelina Smith Parker (1876) – uvádí Boží jméno ve tvaru Jehovah


 

TAF - Tafel (1998) – uvádí Boží jméno ve tvaru Jehovah


 

ELBU - NZ Elberfelder bible (1871) – uvádí Boží jméno ve tvaru Jehova


 

ELBS Elberfelder bible se Strongovými čísly (1905) – uvádí Boží jméno ve tvaru Jehova


 

LVE - Leander van Ess (1859) – uvádí Boží jméno ve tvaru Jehova


 

RV - Reina Valera (1909) - se Strongovými čísly - Jehová


 

RV2 - Reina Valera (1870) - Jehová


 

RVR - Reina Valera (1865) - revidovaná verze 2014 – uvádí Boží jméno ve tvaru Jehova


 

RVG - Reina Valera Gómez (2004) – uvádí Boží jméno ve tvaru Jehovah (el Eterno)


 

RV3 Reina Valera (1995) – uvádí Boží jméno ve tvaru Jehová


 

RVA - Reina Valera (aktualizovaná 1989) – uvádí Boží jméno ve tvaru Jehovah


 

PRATT - H.B. Pratt (1929) – uvádí Boží jméno ve tvaru Jehová


 

FBM - Bible Machaira (Jean leDuc – 2013) – uvádí Boží jméno ve tvaru YEHOVAH


 

VIET - Vietnamská bible (1934) – uvádí Boží jméno ve tvaru Giê-hô-va


 

CUV - Čínská bible union se Strongovými čísly (1919) – uvádí Boží jméno ve tvaru Jehová


 

PINA - Cebuano Ang bible (Pinadayag) – uvádí Boží jméno ve tvaru Jehova


 

BUG - Cebuano Ang bible (Bugna) – uvádí Boží jméno ve tvaru Jehova


 

MAOR - Maorská bible – uvádí Boží jméno ve tvaru Ihowa