Vítejte, 
 

    na stránkách, které by rády přispěly k poznávání jediného pravého Boha, Otce a jeho svatého Syna, našeho Spasitele, Pána a Krále Jehošuy Mesiáše (Ježíše Krista). Mým přáním je přinášet argumenty na základě Božího slova, Bible. 

    Významná část mých článků se bude zabývat Božím svatým Jménem, Božím vztahem k němu, proroctvími, která se o něm musí v celosvětovém měřítku naplnit, otázkou jeho správné výslovnosti a také tím, zda Boží Syn, náš Spasitel, Pán a Král při svých citacích Písma Otcovo jméno vyslovoval.

    Mezi křesťany panuje o Božím svatém Jménu mnoho biblicky nepodložených a často protichůdných názorů, které vedou k víře, že téma Božího svatého Jména, jehož souhláskový zápis je  יהוה (JHVH) dnes již není aktuální. Nebo naopak, že je pro nás příliš posvátnou záležitostí a že sami židé si nedovolují Boží svaté Jméno vyslovovat. Tím je mnoha upřímně hledajícím lidem vzata motivace k jakémukoli dalšímu zkoumání pravdy o Božím Jménu. Je jim vzata motivace  hledat odpovědi jak v Písmu, tak skrze modlitby k Tomu, o jehož Jméno jde, k Bohu Otci. V biblicky podložených článcích ukáži, že otázka Jména Božího je, a také nadále bude, velmi aktuální.

     Každého, kdo touží po pravdě a je ochoten ji hledat, chci ubezpečit, že slib našeho Pána a Spasitele: "...každý, kdo žádá, dostává, a kdo hledá, nalézá, a tomu, kdo tluče, bude otevřeno" (Lukáš 11:10) platí i v otázce hledání pravdy Božího svatého Jména.