Zajímavé stránky

www.obohu.cz - stránky Libora Diviše věnované Bohu, biblickým rozborům některých témat, varováním před nebezpečím okultních praktik, námětům k zamyšlení, tématu osvobození od závislostí a nutkání, návodům k několika skvělým biblickým programům apod.

Studijní on-line bible (SOB) je zdarma k dispozici pro každého, kdo si chce ověřit biblickou korektnost článků, a pro každého, kdo chce studovat Bibli opravdu do hloubky. Podrobný návod k používání a ukázku jeho možností naleznete na zde

 

Biblické programy

DAVAR 3 - oficiální stránky skvělé elektronické biblické konkordance, s velkým množstvím nejen českých překladů zdarma!

MyBible - skvělý biblický program pro platformu Android, návod i videoukázku jeho používání v češtině připravil Libor Diviš.