Články

V této sekci najdete biblické rozbory a náměty k zamyšlení:

 

Bůh Otec - jediný pravý Bůh
V tomto článku chci předložit biblické důkazy o tom, že první místo v uctívání náleží Bohu Otci. Chci ukázat, že Pán Ježíš Kristus v celém svém vyučování systematicky a vytrvale vyvyšoval a připomínal Boha Otce. Pokud někdo bude opravdu studovat celé Ježíšovo učení, nemůže být napochybách, že Bůh Otec byl a stále je, skutečným Otcem a Bohem Pána Ježíše Krista. Pán Ježíš Kristus učil, že: ... Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ ( Jan 3:16 ) Bůh Otec je ten jediný pravý Bůh, který poslal svého jediného milovaného Syna, aby zachránil svět.....

 

Jsou jedno, ale ne jeden!
Jedním ze zásadních důvodů, proč dnes mnozí křesťané nemají Boha Otce ve svých srdcích, chválách, vyučováních ani modlitbách je víra, že Pán Ježíš Kristus je totožný s Bohem Otcem. Uvěřili totiž myšlence, že Bůh Otec a Pán Ježíš Kristus jsou jedna a ta samá bytost a dokládají ji slovy Pána Ježíše: „Já a Otec jsme jedno.“ (Jan 10:30). Takže jim pochopitelně nepřipadá důležité, zda Boha osloví Pane Bože, Otče nebo Pane Ježíši. Myšlence, že Bůh Otec je opravdu totožný s Pánem Ježíšem Kristem, mohou na první pohled nasvědčovat některá místa v Písmu....