Archiv článků

Překlady Biblí s Božím jménem JeHoVaH a internetové odkazy na ně

07.08.2016 09:59
  Slovo "Jehova" je v současné době v Čechách téměř výhradně spojeno se jménem Boha Svědků Jehovových. Ale v některých zemích světa tomu tak není, a nikdy ani nebylo! Například mnozí anglicky mluvící misionáři naprosto samozřejmě vědí, že Jehova je skutečné Svaté jméno jediného...

Boží jméno JeHoVaH v překladech Bible a internetové odkazy na ně

31.07.2016 13:33
  Pod níže uvedenými odkazy naleznete biblické verše, v nichž daný překlad uvádí Boží jméno JeHoVaH (čteno Jehova, popř.Jehová). Seznam zatím obsahuje 25 překladů Bible v různých jazycích. Ani jeden z nich není překladem Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi.   VW - Edition Bible...

Boží jméno JHVH je v originálech téměř na 7 000 místech – proč ve většině dnešních Biblí není vůbec?

29.12.2011 11:45
    Z obsahu:   1. Ztracení jména JHVH z Biblí. 2. Mluví Bible o budoucnosti jména JHVH? 3. Jak mohu poznat, že vynechávání Jména Bohu opravdu vadí? 4. Jméno JHVH - jediné ze všech jmen, které je z Písma úplně odstraněno. 5. Nepřipomínání něčího jména v řeči Bible...

Svědectví Pána Ježíše o Bohu Otci

28.12.2011 20:34
  Bohu Otci se zalíbilo dát své království Synovi a jeho věrným následovníkům. Lukáš 12:32...vašemu Otci se zalíbilo dát vám království. Matouš 25:34 Potom řekne Král těm po své pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte do dědictví...

Koho Bible nazývá Bohem?

27.12.2011 23:02
    Koho Bible nazývá Bohem?   Chci ukázat, že Bible nepoužívá slovo Bůh výhradně na nejvyššího Boha, ale že jsou jím v Bibli nazvány i jiné mocné bytosti. Základ slova Bůh má totiž v hebrejštině význam: MOCNÝ, SILNÝ.   1. Bohem je nazván Mojžíš. Sám Nejvyšší Bůh Mojžíšovi říká:...

Jsou jedno, ale ne jeden.

24.04.2011 20:52
  Jsou jedno, ale ne jeden   Jedním ze zásadních důvodů, proč dnes mnozí křesťané nemají Boha Otce ve svých srdcích, chvalách, vyučováních ani modlitbách je víra, že Pán Ježíš Kristus je totožný s Bohem Otcem. Uvěřili totiž myšlence, že Bůh Otec a Pán Ježíš Kristus jsou jedna a ta...
Záznamy: 1 - 6 ze 6